Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

Yawor
Decent cup of coffee
Reposted fromfightling fightling viano-longer-kore no-longer-kore

October 19 2017

Yawor
dlaczego?
Reposted frompankamien pankamien viapedosoup pedosoup

October 18 2017

Yawor
3367 c08f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viabeminehoney beminehoney
Yawor
8938 bb76
Reposted fromkaiee kaiee via8agienny 8agienny

October 17 2017

Yawor
3320 ebc0
Reposted fromzciach zciach viawujcioBat wujcioBat

October 09 2017

Yawor
6936 61b2 500
Reposted fromtfu tfu viasowa sowa

October 04 2017

Yawor
1006 dc07 500
this is the truest post on this website!
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaMagoryan Magoryan

September 21 2017

Yawor
Reposted from1985 1985 viaKing-Karl King-Karl

September 18 2017

Yawor
Reposted fromgruetze gruetze viadivi divi

September 14 2017

Yawor
8369 478e
Reposted fromels els viaantonim antonim
Yawor
8692 b58c 500
Reposted fromkaiee kaiee viaHypothermia Hypothermia

September 10 2017

Yawor
w życiu najtrudniejsze jest odkrywanie swojej tożsamości. Czy ta whisky rzeczywiście ci smakowała, czy może tak ci się wydawało, bo smakowała twoim kolegom? Czy kupiłeś ten telefon dla siebie, czy żeby pokazać, że cię stać? Czy słuchasz tej muzyki dlatego, że ci się podoba, czy dlatego, że słuchają jej twoi znajomi, a ty boisz się przyznać, żeby cię nie wyśmiali? Co jest naprawdę twoje? Z takich drobnych rzeczy układa się nasza tożsamość. Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.  
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream viamojanazawsze mojanazawsze

September 08 2017

Yawor
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

August 18 2017

Yawor
4015 c8a2 500
Reposted fromdelain delain viainmybetterworld inmybetterworld
Yawor
2393 18ad
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viapkz451 pkz451

August 17 2017

Yawor
Reposted fromgruetze gruetze viawilcza wilcza

August 04 2017

Yawor
2805 7839 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaczarny czarny
Yawor
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaretaliate retaliate
Yawor

July 27 2017

Yawor
Niby lipiec, a w sercu listopad...
— otóż to...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapatos patos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl