Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

3490 f0a9 500

blvckhermione:

pixelpiano:

Shit…wait…..wow…..tbh, this just turned my world view upside-down…..

That’s…..hmm🤔🤔

Reposted fromenchavez enchavez viaKubitsky Kubitsky
Yawor
8789 4384 500
Reposted fromkatsiu katsiu

March 20 2017

5491 5b7c 500
Yawor
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viailovegreen ilovegreen

March 10 2017

Yawor
I want to learn Sax now!
Reposted fromtojika4 tojika4 viameganne22 meganne22

March 06 2017

Yawor
Reposted fromFlau Flau viamol mol

March 03 2017

Yawor

March 02 2017

Yawor
2215 a16e
Reposted fromgosciunew gosciunew viakookinkid kookinkid
Yawor
6141 6899 500
"Ości" 20
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaOkruszek Okruszek
Yawor
7277 6e84
me right now
Reposted fromhysterie hysterie viamiimi miimi

February 26 2017

Yawor
6796 ed73 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viainzynier inzynier

February 25 2017

Yawor
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viampakompabiempata mpakompabiempata

February 23 2017

Yawor
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viaxannabelle xannabelle
Yawor
The Black Sea at Night - Ivan Aivazovsky, 1879

February 22 2017

Yawor
0746 c065 500
Reposted fromMiziou Miziou vialefu lefu
Yawor
Reposted fromjasminum jasminum viaHypothermia Hypothermia

February 19 2017

Yawor
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viasadporn sadporn

February 18 2017

Yawor
Mówisz, że możesz – to możesz.
Mówisz, że nie możesz – to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
Reposted fromSkydelan Skydelan viaequisetum equisetum
Yawor

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viapimpmyheart pimpmyheart

February 17 2017

Yawor

The 37 best websites for learning a new skill

from businessinsider.com (via kyotocat):

Forget overpriced schools, long days in a crowded classroom, and pitifully poor results.

These websites and apps cover myriads of science, art, and technology topics.

They will teach you practically anything, from making hummus to building apps in node.js, most of them for free.

There is absolutely no excuse for you not to master a new skill, expand your knowledge, or eventually boost your career.

You can learn interactively at your own pace and in the comfort of your own home. It’s hard to imagine how much easier it can possibly be.

Honestly, what are you waiting for?

Take an online course

edX — Take online courses from the world’s best universities.

Coursera — Take the world’s best courses, online, for free.

Coursmos — Take a micro-course anytime you want, on any device.

Highbrow — Get bite-sized daily courses to your inbox.

Skillshare — Online classes and projects that unlock your creativity.

Curious — Grow your skills with online video lessons.

lynda.com — Learn technology, creative and business skills.

CreativeLive — Take free creative classes from the world’s top experts.

Udemy — Learn real world skills online.

Learn how to code

Codecademy — Learn to code interactively, for free.

Stuk.io — Learn how to code from scratch.

Udacity — Earn a Nanodegree recognized by industry leaders.

Platzi — Live streaming classes on design, marketing and code.

Learnable — The best way to learn web development.

Code School — Learn to code by doing.

Thinkful — Advance your career with 1-on-1 mentorship.

Code.org — Start learning today with easy tutorials.

BaseRails — Master Ruby on Rails and other web technologies.

Treehouse — Learn HTML, CSS, iPhone apps & more.

One Month — Learn to code and build web applications in one month.

Dash — Learn to make awesome websites.

Learn to work with data

DataCamp — Online R tutorials and data science courses.

DataQuest — Learn data science in your browser.

DataMonkey — Develop your analytical skills in a simple, yet fun way.

Learn new languages

Duolingo — Learn a language for free.

Lingvist — Learn a language in 200 hours.

Busuu — The free language learning community.

Memrise — Use flashcards to learn vocabulary.

Expand your knowledge

TED-Ed — Find carefully curated educational videos

Khan Academy — Access an extensive library of interactive content.

Guides.co — Search the largest collection of online guides.

Squareknot — Browse beautiful, step-by-step guides.

Learnist — Learn from expertly curated web, print and video content.

Prismatic — Learn interesting things based on social recommendation.

Bonus

Chesscademy — Learn how to play chess for free.

Pianu — A new way to learn piano online, interactively.

Yousician— Your personal guitar tutor for the digital age.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viakerio kerio
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl